Regulamin

REGULAMIN ZAWODNIKA

MKS ?KORONA? w GRZE KALWARII

1. Zawodnik ma obowizek:


1) zoy Deklaracj czonkowsk zawodnika;

2) przychodzi na zajcia punktualnie ? spnienie zawodnika na trening bdzie traktowane jako nieobecno;

3) powiadamia trenera o kadorazowej nieobecnoci na treningu (najpniej 30 minut przed planowanym treningiem, podajc przyczyn) lub rezygnacji z czonkostwa w Klubie. Dwie nieobecnoci nieusprawiedliwione w miesicu mog skutkowa nie powoaniem zawodnika na najbliszy mecz ligowy;

4) udziau w zawodach sportowych po powoaniu zawodnika do zawodw przez trenera - nieobecno nieusprawiedliwiona zawodnika na zawodach moe skutkowa brakiem udziau w kolejnych 2 spotkaniach ligowych druyny;

5) posiada na treningu strj sportowy - brak wymaganego stroju sportowego spowoduje odsunicie zawodnika od zaj z winy zawodnika,

6) aktywnie uczestniczy w zajciach;

7) szanowa wyposaenie i sprzt nalecy do klubu - w przypadku jego celowego zniszczenia lub utraty zawodnik zobowizany jest do zwrotu kosztw zniszczonego lub utraconego sprztu;

8) przestrzega kulturalnego zachowania wobec innych zawodnikw, trenerw oraz pracownikw klubu;

9) posiada aktualne badania lekarskie dopuszczajce go do uprawiania sportu;

2. Opaty:


1) skadki czonkowskie patne s przez 12 miesicy w roku do 10 dnia kadego miesica na konto bankowe wskazane przez Zarzd MKS "Korona" z podaniem imienia i nazwiska zawodnika oraz miesica, za ktry opacana jest skadka czonkowska;

2) skadk opaca si za przynaleno do klubu, opaty przeznaczane s na cele statutowe stowarzyszenia. Skadki nie s uzalenione od uczszczania zawodnika na zajcia. Aktualna wysoko skadki podana jest na stronie internetowej: www.korona.gorakalwaria.net oraz w gablocie informacyjnej w siedzibie Klubu adres: ul. Wojska Polskiego 44, 05-530 Gra Kalwaria;

3) w przypadku nie opacenia skadki w terminie, zawodnik nie moe bra udziau w treningach oraz rozgrywkach;

4) rodzice zawodnika mog w szczeglnych okolicznociach (np. trudna sytuacja finansowa, dugotrwaa choroba zawodnika) zoy pisemny wniosek do klubu o zwolnienie, zawieszenie lub obnienie obowizujcej skadki;

5) na wyjazdy, obozy, zgrupowania organizowane przez klub, Zarzd klubu pobiera od rodzicw - opiekunw prawnych zawodnika zaliczk. Jeeli rezygnacja nastpi na 60 dni i mniej przed zaplanowanym wyjazdem, cao wpaconej kwoty przepada na rzecz organizatora.

6) koszty wyjazdw, obozw, zgrupowa kalkulowane s zawsze w zalenoci od liczby uczestnikw, po jej ustaleniu kocowa cena na jednego uczestnika organizowanego wyjazdu zostaje podana do wiadomoci;

3. Odpowiedzialno:


1) O powoaniu zawodnika na mecz, turniej czy inne zawody sportowe decyduje trener na podstawie poniszych kryteriw:

a) opacona skadka miesiczna,

b) dyscyplina zawodnika na prowadzonych zajciach,

c) praca i zaangaowanie na treningu.

2) w meczach ligowych, w przypadku ukarania zawodnika przez sdziego kartk t lub czerwon za niesportowe zachowanie tj: dyskusja z sdzi , wulgarne odzywanie si na boisku, plucie lub wyzywanie przeciwnika lub kolegw z druyny, zawodnik moe zosta zawieszony na 3 kolejne mecze;

3) w przypadku nie przestrzegania niniejszego regulaminu zawodnik otrzymuje ostrzeenie od trenera wpostaci ustnego upomnienia. W przypadku ponownych narusze regulaminu:

a) zawodnik zostaje odsunity od wszystkich rozgrywek na okres 1 miesica. W tym czasie zawodnik jest zobowizany uczszcza na treningi,

b) zawodnik zostaje zawieszony jako zawodnik na okres od 1 do 6 miesicy.Zawieszenie zawodnika nie zwalnia go od pacenia skadek. Wszelkie sprawy dotyczce zawieszonego zawodnika bd zaatwiane po terminie wyganicia zawieszenia,

c) zawodnik zostaje skrelony listy zawodnikw.

4) zawodnik klubu MKS ?KORONA?, w przypadku ktrego zostanie stwierdzony fakt trenowania oraz uczestniczenia w zawodach i treningach wbarwach innego klubu, zostaje zawieszony przez Zarzd Klubu na okres od 1 do 6 miesicy.

5) zawodnicy MKS ?KORONA? maj bezwzgldny zakaz :

a) PALENIA PAPIEROSW

b) PICIA ALKOHOLU

c) UYWANIA JAKICHKOLWIEK RODKW ODURZAJCYCH

w przypadku stwierdzenia nie stosowania si do ww. zakazw zawodnik zostanie zawieszony na okres do 6 miesicy, a w przypadku braku poprawy zostanie skrelony z listy zawodnikw Klubu.

4. Postanowienia kocowe


1) regulamin dostpny jest na stronie internetowej klubu pod adresem www.korona.gorakalwaria.nat oraz w gablocie informacyjnej w siedzibie Klubu adres: ul. Wojska Polskiego 44, 05-530 Gra Kalwaria;

2) Zarzd zastrzega sobie moliwo zmian w regulaminie.

3) w sprawach nieujtych w regulaminie decyzje rozstrzyga Zarzd MKS "Korona".

Zarzd Klubu MKS "KORONA"

 

Vinaora Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj30
mod_vvisit_counterWczoraj151
mod_vvisit_counterW tym tygodniu335
mod_vvisit_counterW zeszłym tygodniu1530
mod_vvisit_counterW tym miesiącu3826
mod_vvisit_counterW zeszłym miesiącu4402
mod_vvisit_counterOd początku109875


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Template, php hosting. Valid XHTML and CSS.