Regulamin

 

REGULAMIN ZAWODNIKA

MKS „KORONA” w GÓRZE KALWARII


1. Zawodnik ma obowiązek:


1) złożyć Deklarację członkowską zawodnika;

2) przychodzić na zajęcia punktualnie ? spóźnienie zawodnika na trening będzie traktowane jako nieobecność;

3) powiadamiać trenera o każdorazowej nieobecności na treningu (najpóźniej 30 minut przed planowanym treningiem, podając przyczynę) lub rezygnacji z członkostwa w Klubie. Dwie nieobecności nieusprawiedliwione w miesiącu mogą skutkować nie powołaniem zawodnika na najbliższy mecz ligowy;

4) udziału w zawodach sportowych po powołaniu zawodnika do zawodów przez trenera - nieobecność nieusprawiedliwiona zawodnika na zawodach może skutkować brakiem udziału w kolejnych 2 spotkaniach ligowych drużyny;

5) posiadać na treningu strój sportowy - brak wymaganego stroju sportowego spowoduje odsunięcie zawodnika od zajęć z winy zawodnika,

6) aktywnie uczestniczyć w zajęciach;

7) szanować wyposażenie i sprzęt należący do klubu - w przypadku jego celowego zniszczenia lub utraty zawodnik zobowiązany jest do zwrotu kosztów zniszczonego lub utraconego sprzętu;

8) przestrzegać kulturalnego zachowania wobec innych zawodników, trenerów oraz pracowników klubu;

9) posiadać aktualne badania lekarskie dopuszczające go do uprawiania sportu;


2. Opłaty:


1) składki członkowskie płatne są przez 12 miesięcy w roku do 10 dnia każdego miesiąca na konto bankowe wskazane przez Zarząd MKS "Korona" z podaniem imienia i nazwiska zawodnika oraz miesiąca, za który opłacana jest składka członkowska;

2) składki opłaca się za przynależność do klubu, opłaty przeznaczane są na cele statutowe stowarzyszenia. Składki nie są uzależnione od uczęszczania zawodnika na zajęcia. Aktualna wysokość składki podana jest na stronie internetowej: www.korona.gorakalwaria.net oraz w gablocie informacyjnej w siedzibie Klubu adres: ul. Wojska Polskiego 44, 05-530 Góra Kalwaria;

3) w przypadku nie opłacenia składki w terminie, zawodnik nie może brać udziału w treningach oraz rozgrywkach;

4) rodzice zawodnika mogą w szczególnych okolicznościach (np. trudna sytuacja finansowa, długotrwała choroba zawodnika) złożyć pisemny wniosek do klubu o zwolnienie, zawieszenie lub obniżenie obowiązującej składki;

5) na wyjazdy, obozy, zgrupowania organizowane przez klub, Zarząd klubu pobiera od rodziców - opiekunów prawnych zawodnika zaliczkę. Jeżeli rezygnacja nastąpi na 60 dni i mniej przed zaplanowanym wyjazdem, całość wpłaconej kwoty przepada na rzecz organizatora.

6) koszty wyjazdów, obozów, zgrupowań kalkulowane są zawsze w zależności od liczby uczestników, po jej ustaleniu końcowa cena na jednego uczestnika organizowanego wyjazdu zostaje podana do wiadomości;


3. Odpowiedzialność:


1) O powołaniu zawodnika na mecz, turniej czy inne zawody sportowe decyduje trener na podstawie poniższych kryteriów:

a) opłacona składka miesięczna,

b) dyscyplina zawodnika na prowadzonych zajęciach,

c) praca i zaangażowanie na treningu.

2) w meczach ligowych, w przypadku ukarania zawodnika przez sędziego kartką żółtą lub czerwoną za niesportowe zachowanie tj: dyskusja z sędzią , wulgarne odzywanie się na boisku, plucie lub wyzywanie przeciwnika lub kolegów z drużyny, zawodnik może zostać zawieszony na 3 kolejne mecze;

3) w przypadku nie przestrzegania niniejszego regulaminu zawodnik otrzymuje ostrzeżenie od trenera w postaci ustnego upomnienia. W przypadku ponownych naruszeń regulaminu:

a) zawodnik zostaje odsunięty od wszystkich rozgrywek na okres 1 miesiąca. W tym czasie zawodnik jest zobowiązany uczęszczać na treningi,

b) zawodnik zostaje zawieszony jako zawodnik na okres od 1 do 6 miesięcy. Zawieszenie zawodnika nie zwalnia go od płacenia składek. Wszelkie sprawy dotyczące zawieszonego zawodnika będą załatwiane po terminie wygaśnięcia zawieszenia,

c) zawodnik zostaje skreślony listy zawodników.

4) zawodnik klubu MKS „KORONA”, w przypadku którego zostanie stwierdzony fakt trenowania oraz uczestniczenia w zawodach i treningach w barwach innego klubu, zostaje zawieszony przez Zarząd Klubu na okres od 1 do 6 miesięcy.

5) zawodnicy MKS ‘KORONA” mają bezwzględny zakaz :

a) PALENIA PAPIEROSÓW

b) PICIA ALKOHOLU

c) UŻYWANIA JAKICHKOLWIEK ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH

w przypadku stwierdzenia nie stosowania się do ww. zakazów zawodnik zostanie zawieszony na okres do 6 miesięcy, a w przypadku braku poprawy zostanie skreślony z listy zawodników Klubu.


4. Postanowienia końcowe


1) regulamin dostępny jest na stronie internetowej klubu pod adresem www.korona.gorakalwaria.nat oraz w gablocie informacyjnej w siedzibie Klubu adres: ul. Wojska Polskiego 44, 05-530 Góra Kalwaria;

2) Zarząd zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.

3) w sprawach nieujętych w regulaminie decyzje rozstrzyga Zarząd MKS "Korona".


Zarząd Klubu MKS "KORONA"

 

Vinaora Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj9
mod_vvisit_counterWczoraj23
mod_vvisit_counterW tym tygodniu32
mod_vvisit_counterW zeszłym tygodniu187
mod_vvisit_counterW tym miesiącu708
mod_vvisit_counterW zeszłym miesiącu1000
mod_vvisit_counterOd początku443371


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Template, php hosting. Valid XHTML and CSS.